| +31 (0)161 226 559 | Haagh protection via Linkedin Haagh protection via Linkedin
 • Utilstrekkelig sikkert løftepunkt

  Har dette skjedd på lageret ditt eller på arbeidsplassen din?
  Uforsiktighet, hastverk eller slurv som fører til at løftepunker mellom forskjellige etasjer ikke blir (riktig) lukket, noe som igjen utgjør en sikkerhetsfare. Manuelt opererte gjerder, porter eller kjettinger blir ikke satt tilbake på riktig måte eller lukket, noe som fører til forskjellige risikoer.

 • Sikkerhetsporter for Paller

  Den beste løsningen er å oppnå dette med an såkalt «løfteport», også kalt en skråstilt port. Dette systemet gir en utmerket og trygg barriere for løftepunkter til høyereliggende etasjer, og er et ideelt system for mesaninnivåer!

 • Mezzanine Porter (skreddersydd)

  Et skreddersydd system for sikkerhetsporter for paller kan også leveres. Utover vårt standardutvalg av sikkerhetsporter for paller, kan vi lage systemer som er tilpasset ekstra brede, svært høye eller dype laster. Det gjør at vi kan tilby løsninger for nær sagt all bruk i industri eller logistikkomgivelser.

Har dette skjedd på lageret ditt eller på arbeidsplassen din?

Uforsiktighet, hastverk eller slurv som fører til at løftepunker mellom forskjellige etasjer ikke blir (riktig) lukket, noe som igjen utgjør en sikkerhetsfare. Manuelt opererte gjerder, porter eller kjettinger blir ikke satt tilbake på riktig måte eller lukket, noe som fører til forskjellige risikoer.

Du ønsker å sikre at mesaninnivået eller lagergulvet er et trygt arbeidsmiljø. Medarbeidere må beskyttes mot legemsbeskadigelse, og skade på bygninger og varer må forhindres. Det er en forutsetning å kunne jobbe raskt og effektivt, uten tyngende og tidskrevende sikkerhetsprosedyrer.

En VARIOGATE® sikkerhetsport, også kalt en skråstilt lasteplattform, er det eneste sikkerhetsutstyret som fjerner disse farene helt for lastesteder med forskjellige etasjer.

Den beste løsningen er å oppnå dette med an såkalt «løfteport», også kalt en skråstilt port. Dette systemet gir en utmerket og trygg barriere for løftepunkter til høyereliggende etasjer, og er et ideelt system for mesaninnivåer!

Slik fungerer det Sikkerhetsport?

En VARIOGATE® sikkerhetsport fungerer som en lås som enten dreier seg over eller beveger seg rundt varer. Dette beskytter personer i nærheten av sikkerhetsportene på forskjellige etasjer mot personskader, da sikkerhetsporten utgjør en barriere mellom medarbeidere på én etasje og lasten på en gaffeltruck eller løftemekanisme på en annen etasje.

VARIOGATE® Sikkerhetsporten forhindrer også at varer faller ned, og bidrar derfor til å hindre at forbipasserende blir skadet og at varer på lavereliggende etasjer blir skadet. Bruk av en sikkerhetsport skaper ideelle sikkerhetsforhold for løftepunkter for paller på mellometasjer og mesaninnivåer. En sikkerhetsport fra Haagh Protection sikrer at løftepunktene aldri blir stående åpne ved et uhell.

Tilgjengelig plass, mål, lasten og transportmetodene er selvfølgelig unike for hvert enkelt sted. Dette er grunnen til at forskjellige standarder og tilpassede løsninger er tilgjengelige for praktisk talt enhver situasjon. Vi ser frem til å hjelpe deg med å velge riktig svingport som dekker kravene dine. Ta kontakt med ekspertene hos Haagh Protection, og vi hjelper deg med å fastslå hva den ideelle løsningen er – uten omkostninger.

Haagh Protection har fokusert på sikre arbeidsforhold siden 1981. Bedriften tilbyr en omfattende produktportefølje med produkter av høy kvalitet. Alle disse er sertifisert i henhold til gjeldende standard, og kan derfor anvendes i alle omgivelser innen industri og logistikk.